spektrometr ramana

Spektrometry w laboratoriach chemicznych i diagnostycznych


W wielu dziedzinach nauki wykorzystuje się spektrometry laboratoryjne. Są to urządzenia, za pomocą których dokonuje się analizy jakościowej. Spektrometry są wykorzystywane w medycynie, chemii, farmacji i wielu innych dziedzinach.

Jest wiele rodzajów spektrometrów, w których wykorzystywane są różne techniki pomiaru i analizy widma. Chodzi tu o oddziaływanie różnych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego na substancję.

Spektrometry to urządzenia, które umożliwiają badanie substancji w każdym stanie skupienia. Urządzenia są bardzo przydatne w farmacji, gdzie konieczne jest precyzyjne określenie, z jakich pierwiastków substancja jest zbudowana.

Spektrometr FTIR

Spektrometry, które są wykorzystywane w laboratoriach chemicznych i diagnostycznych, to urządzenia wykorzystujące promieniowanie podczerwone. Spektrometr FTIR analizuje obraz widma, jaki powstaje po odbiciu światła od próbki.

Ważne jest to, że nie ma potrzeby, aby próbkę wcześniej przygotowywać i to, że badana substancja nie ulega zniszczeniu. Analiza jest dokonywana przez system komputerowy.

Spektrometr Ramana

Jest to urządzenie, w którym wykorzystuje się zjawisko nieelastycznego rozpraszanie fotonów przez substancje. W spektrometrze Ramana wykorzystano laser jako źródło światła. Spektrometry starszej generacji nie były w stanie dokonać pomiaru próbek kolorowych. Występował efekt fluorescencji.

W odpowiedzi na prężny rozwój rynku farmaceutycznego, powstały spektrometry Ramana nowej generacji, a nawet przenośny spektrometr Ramana. Wykorzystują one nową technologię Progeny TM.

Spektrometr Ramana Progeny TM

Urządzenie zostało wyposażone w laser o wysokiej rozdzielczości. Dzięki niemu wyeliminowano efekt fluorescencji, który powodował zafałszowanie wyników w przypadku analizy kolorowych próbek.

Urządzenie posiada przyjazne oprogramowanie, może się komunikować za pomocą kabla USB i wifi, a ponadto ma możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym.

Użytkownik jest w stanie pracować z urządzeniem już po kilkuminutowym szkoleniu. Pomiar jest bardzo szybki i precyzyjny. Po kilku sekundach użytkownik jest informowany o wzorze, strukturze i nazwie związku, a także o zagrożeniach. Aparat posiada możliwość oszacowania ilości komponentów w mieszaninie.

Można dokonać pomiaru roztworu wodnego, bez konieczności tworzenia tabletek.

Ponadto analizowane substancje mogą się znajdować w opakowaniach szklanych bądź foliowych, które nie przeszkadzają w wykonaniu pomiaru.

Analiza za pomocą spektrometru Ramana Progeny TM jest bardziej ekonomiczna, niż analiza HPLC.

Related Posts