Kategorie
Technologia

Spektrometry w laboratoriach chemicznych i diagnostycznych

W wielu dziedzinach nauki wykorzystuje się spektrometry laboratoryjne. Są to urządzenia, za pomocą których dokonuje się analizy jakościowej. Spektrometry są wykorzystywane w medycynie, chemii, farmacji i wielu innych dziedzinach.