Kategorie
Dom

Budownictwo i geotechnika

Aby mogły powstawać obiekty budowlane konieczne jest to, aby ktoś wszystko wymierzył, zaplanował i nadzorował budowę. W tym celu liczne uczelnie techniczne kształcą takich specjalistów. Fachowców nigdy za wiele i dlatego uczelnie techniczne wciąż agitują młodych ludzi, aby studiowali na kierunkach technicznych na przykład budownictwie.